Zingen is heerlijk: dus aan het werk!

In de zanglessen werken we vanuit de klassieke zangtechniek met als basis veel aandacht voor houding, adem, articulatie en klankvorming. Onderwerpen zijn resonantie, (mede)klinkers, stemtypen, registers en bereik van je stem zodat we je zangcapaciteiten verder kunnen ontwikkelen, ongeacht welke muziekstijl je zingt.
Om je techniek op een hoger plan te brengen is het belangrijk dat je zelf oefent en daarom begeleid ik je met het opstellen van een oefenschema om je zangstem te verbeteren. Je krijgt tips over het gebruik van handige (digitale) hulpmiddelen als begeleidings/karaoke-versies op het internet.
Naast techniek is interpretatie een wezenlijk onderdeel van de zangles. Precies weten waar je over zingt en hoe je die betekenis met jouw zangstem het meest overtuigend kan overbrengen.
Een auditie, optreden of concert kunnen we samen voorbereiden zodat je passend repertoire uitzoekt waarin jouw technische en interpretatieve vaardigheden het best tot hun recht komen. Eventuele nervositeit leer je om te zetten in inspirerende muzikaliteit!
Samen met anderen zingen in vocale ensembles of met bv gitaar of piano beveel ik van harte aan en is een onuitputtelijke bron van musiceerplezier. Het jaarlijkse Zangfeest bied je de mogelijkheid om met een professionele pianist te zingen en elkaar te inspireren met de vocale verworvenheden!

Impressie Zangfeest 2016

Iedere zomer is het raak, dan komen de leerlingen samen op het Zangfeest om hun plezier in het zingen te vieren. Er worden ook speciale gelegenheidsensembles gevormd. We zingen met pianobegeleiding. Soms nemen zangers een eigen begeleider mee, anders is er de onvolprezen pianist Roeland van de Sande.

Zie de video voor een impressie van de jaarlijkse feestelijke afsluiting van het seizoen.

Tarieven

Tarieven voor zangles, vocal coaching en stemvorming (45 minuten):

  • Volwassenen vanaf 21 jaar: € 50,00 (incl. 21% BTW);
  • Jongeren tot 21 jaar en studenten: € 40,00 (voor deze groep wordt geen BTW in rekening gebracht).

Proeflessen worden contant afgerekend.

Afspraken en Lesvoorwaarden

De lestijd is inclusief het binnenkomen, vertrekken, afspraken maken en repertoire uitzoeken.
Na elke les wordt de nieuwe afspraak geverifieerd. Hierbij wordt over het algemeen uitgegaan van een vaste lestijd.
Bij ziekte of verhindering van de docent worden de lessen indien mogelijk op een ander tijdstip ingehaald.
Bij verhindering wordt het lesgeld niet in rekening gebracht wanneer de leerling minstens 24 uur van te voren belt of mailt om de les te verzetten. De les dient indien mogelijk binnen een week te worden ingehaald. In alle gevallen waarbij de leerling niet aan deze voorwaarden voldoet wordt de les in rekening gebracht.